нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 28.05.2013 Доклад и проект за решение от арх. Петър Диков - гл. архитект на СО, относно приемане на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Доклад и проект за решение от арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община, относно приемане на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
Част 1(1-8), Част 2(9-15), Част 3(16-22), Част 4(23-30),
Приложения 1, 2, 3 и 4, Приложения 5 и 6

< < обратно към страница "Новини"
нагоре