нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 28.05.2013 Доклад и проект за решение от Николай Стойнев -общ.съветник и Дончо Барбалов-зам.-кмет на СО, относно Наредба за изменение на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение 894, Протокол 93/23.11.06

Доклад и проект за решение от Николай Стойнев -общ. съветник и Дончо Барбалов - зам.-кмет на СО, относно Наредба за изменение на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение 894, Протокол 93/23.11.06< < обратно към страница "Новини"
нагоре