нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 25.06.2013 Доклад и проект за решение от Искра Ангелова – общински съветник, относно проект за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементи на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

Доклад и проект за решение от Искра Ангелова – председател на Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба, относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за изграждане на елементи на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета с Решение №950 по Протокол №120/11.10.2007г.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре