нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 25.07.2013 Доклад и проект за решение от ПК по етика, граждански права, молби и жалби на СОС с председател Анета Георгиева, относно Етичен кодекс на общинските съветници, кметовете и служителите в администрацията на Столична община

Доклад и проект за решение от ПК по етика, граждански права, молби и жалби на СОС с председател Анета Георгиева, относно Етичен кодекс на общинските съветници, кметовете и служителите в администрацията на Столична община< < обратно към страница "Новини"
нагоре