нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 05.09.2013 Доклад и проект за решение от Вили Лилков - общински съветник, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

Доклад и проект за решение от Вили Лилков - общински съветник, относно „Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г.;  посл. изм. и доп. с Решение № 634 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г.) и изменение и допълнение  на Решение № 149/22.03.2012 г. за определяне на цени във връзка с Наредбата за организация на  движението на територията на Столична община“ във връзка с промяна на цената на винетните стикери за локално платено паркиране на ППС на собственици и наематели на жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране.< < обратно към страница "Новини"
нагоре