нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 05.09.2013 Доклад и проект за решение от Радослав Тошев - общински съветник, относно приемане на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Доклад и проект за решение от Радослав Тошев - общински съветник, относно приемане на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община< < обратно към страница "Новини"
нагоре