нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 05.09.2013 Доклад и проект за решение от Радослав Тошев - общински съветник, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

Доклад и проект за решение от Радослав Тошев - общински съветник, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (Приета с решение №332 по Протокол №48 от 19.05.2005г.; посл.изм. и доп. с Решение № 634 по Протокол № 32 от 20.12.2012).< < обратно към страница "Новини"
нагоре