нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 12.09.2013 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам.-кмет на СО, относно Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична

Доклад и проект за решение  от Дончо Барбалов - зам.-кмет на СО, относно проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община.< < обратно към страница "Новини"
нагоре