нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 19.09.2013 Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на СО, относно изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене” от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на СО, относно изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене” от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.< < обратно към страница "Новини"
нагоре