нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 24.10.2013 Доклад и проект за решение от Анета Георгиева - общински съветник и Румен Георгиев - общински съветник, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги

Доклад и проект за решение от Анета Георгиева - общински съветник и Румен Георгиев - общински съветник, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот"

< < обратно към страница "Новини"
нагоре