нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 28.10.2013 Доклад и проект за решение от Вили Лилков, Владимир Кисьов, Атанас Атанасов – общински съветници, относно „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символиката и отличията на Столична община“

Доклад и проект за решение от Вили Лилков, Владимир Кисьов, Атанас Атанасов – общински съветници, относно „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символиката и отличията на Столична община“

< < обратно към страница "Новини"
нагоре