нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 30.10.2013 Доклад и проект за решение от арх. Петър Диков, главен архитект на СО, относно доклад за приемане на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО

Доклад и проект за решение от арх. Петър Диков,главен архитект на Столична община, относно доклад № 6600-1796/1/09.05.2013г. за приемане на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Решение част I

Решение част II

Решение част III

< < обратно към страница "Новини"
нагоре