нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 05.11.2013 Доклад и проект за решение от Зафир Зарков, Йордан Господинов – общински съветници относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на СО

Доклад и проект за решение от Зафир Зарков, Йордан Господинов – общински съветници относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, приета с решение 520 на Столичния общински съвет по протокол 48 от заседанието на 26.09.2013 г.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре