нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 19.11.2013 Доклад от Мария Бояджийска и Дончо Барбалов, заместник-кметове на СО, относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане на чистотата

Доклад от Мария Бояджийска и Дончо Барбалов, заместник-кметове на СО, относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2014 г. и размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2014 г.

Приложения
Проект за решение
План -сметка по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси за 2014 г.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре