нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 29.11.2013 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам.-кмет на СО, относно приемане на Наредба за допълване и изменяне на Наредбата за определяне на местните данъци, приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008г. на Столичен общински съвет

Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам.-кмет на СО, относно приемане на Наредба за допълване и изменяне на Наредбата за определяне на местните данъци, приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008г. на Столичен общински съвет.< < обратно към страница "Новини"
нагоре