нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 11.02.2014 Доклад и проект за решение от Вили Лилков – общ. съветник и Владимир Кисьов – общ. съветник, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО

Доклад и проект за решение от Вили Лилков – общ. съветник и Владимир Кисьов – общ. съветник, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО

< < обратно към страница "Новини"
нагоре