нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 13.02.2014 Доклад и проект за решение от Орлин Алексиев – общ. съветник и Дончо Барбалов – зам.–кмет на СО относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за работата на Специализирания общински приватизационен фонд

Доклад и проект за решение от Орлин Алексиев – общ. съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов – зам. – кмет на СО и управител на СОПФ относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за работата на Специализирания общински приватизационен фонд, приет с решение 281 по протокол 66 от 27.05.2010 г. на СОС

< < обратно към страница "Новини"
нагоре