нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 13.02.2014 Доклад и проект за решение от Вили Лилков – общ. съветник относно Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на СО“

Доклад и проект за решение от Вили Лилков – общ. съветник относно Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на СО“

< < обратно към страница "Новини"
нагоре