нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 27.02.2014 Доклад и проект за решение от Валя Чилова – общински съветник, относно промени в Правилника за дейността на Столична общинска агенция за приватизация

Доклад и проект за решение от Валя Чилова – общински съветник и председател на надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация, относно промени в Правилника за дейността на Столична общинска агенция за приватизация.< < обратно към страница "Новини"
нагоре