нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 27.02.2014 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов- зам. кмет на СО и Николай Стойнев-общ. съветник относно приемане на наредба за изменение на наредбата за реда за учредяване на търг. дружества и упражняване правата за собственост на СО в търг. дружества

Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов- зам. кмет на СО и Николай Стойнев-общ. съветник относно приемане на наредба за изменение на наредбата за реда за учредяване на търг. дружества и упражняване правата за собственост на СО в търг. дружества< < обратно към страница "Новини"
нагоре