нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 17.03.2014 Приемане на проектни предложения по Програма Европа 2014

От 17 март до 17 април 2014 г. ще се приемат проектни предложения по Програма "Европа" на Столична община.
Прикачени файлове:

1. Насоки за кандидатстване по Програма "Европа".

2. Формуляр за кандидатстване.

3. Методика за оценка.

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПРОГРАМА ЕВРОПА

 

Неправителствени организации ще могат да кандидатстват и тази година, за шести пореден път, с проектни предложения по Програма Европа на Столична община.
   

В началото на месец април ще се проведе Информационен ден по процедурата за кандидатстване по Програма Европа през 2014 г., в рамките на който ще бъдат представени Насоките за кандидатстване, Формулярът за кандидатстване и Методиката за оценка и класиране на проектните предложения.
 
Неправителствените организации ще могат да кандидатстват в две приоритетни области, които са свързани със стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз, Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” и стратегията на РБ „Европа 2020: Национална програма за реформи”. Ще се подкрепят проектни предложения, насочени към насърчаване партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване, прилагане и популяризиране на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата; както и за насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт. Всички дейности са в подкрепа кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019 г.
   
През 2013 г. по Програма Европа бяха избрани на конкурсен принцип, финансирани и успешно изпълнени 32 проекта на обща стойност 431 625 лева.

 

За пет години на съществуване Програмата се утвърди като успешен инструмент за насърчаване взаимодействието между структурите на гражданското общество и местната власт.
 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре