нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 28.03.2014 Допълнение на Доклад № 6600-1796/1/09.05.2013 г. за приемане на проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО

Доклад и проект за решение от Петър Диков – гл. архитект на София, относно допълнение на Доклад № 6600-1796/1/09.05.2013 г. за приемане на проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

I - част
II - част
III - част

< < обратно към страница "Новини"
нагоре