нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 21.05.2014 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам. кмет на СО относно приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества

Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам. кмет на СО относно приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.< < обратно към страница "Новини"
нагоре