нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 28.05.2014 Доклад и проект за решение от арх. Петър Диков – гл. архитект на СО относно одобряване на приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5, ал. 6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи

Доклад и проект за решение от арх. Петър Диков – гл. архитект на СО относно одобряване на приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5, ал. 6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и на заповеди по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на СО

< < обратно към страница "Новини"
нагоре