нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 25.06.2014 Доклад и проект за решение от Постоянната комисия по обществен ред и сигурност относно приемане на Стратегия за сигурност на София за периода 2014 – 2020 г.

Доклад и проект за решение от Постоянната комисия по обществен ред и сигурност относно приемане на Стратегия за сигурност на София за периода 2014 – 2020 г.

Стратегия за сигурност на София

< < обратно към страница "Новини"
нагоре