нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 02.07.2014 Доклад и проект за решение от арх. Петър Диков, главен архитект на СО, относно доклад за приемане на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО

Допълнение на Доклад № 6600-1796/1/09.05.2013 г. за приемане на проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО

I-част
II-част
III-част
IV-част
Предложение за допълнение

< < обратно към страница "Новини"
нагоре