нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 07.07.2014 Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов - зам. кмет на СО относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриранe на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов - зам. кмет на СО относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриранe на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.< < обратно към страница "Новини"
нагоре