нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 09.07.2014 Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов - зам. кмет на СО и общински съветници, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО

Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов - зам. кмет на СО, Мита Георгиева - общински съветник, Иван Мечков - общински съветник и Христо Ангеличин - общински съветник, относно проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община.< < обратно към страница "Новини"
нагоре