нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 17.07.2014 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам. кмет на СО относно: Приемане на стратегия за управление на дълга на Столична община 2014-2018г.

Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам. кмет на СО относно: Приемане на стратегия за управление на дълга на Столична община 2014-2018г.

I- част
II-част

< < обратно към страница "Новини"
нагоре