нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 20.08.2014 Доклад и проект за решение от Малина Едрева – председател на ПК ОКНКМ за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на СО

Доклад и проект за решение от Малина Едрева – председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на СО

< < обратно към страница "Новини"
нагоре