нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 21.08.2014 Доклад и проект за решение от Радослав Тошев, Зафир Зарков, Борислав Борисов и Йордан Господинов – общински съветници, относно приемане на Наредба за паркирането на територията на СО

Доклад и проект за решение от Радослав Тошев, Зафир Зарков, Борислав Борисов и Йордан Господинов – общински съветници, членове на Постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението, относно приемане на Наредба за паркирането на територията на СО

Приложение I на Наредба за паркирането на територията на СО

< < обратно към страница "Новини"
нагоре