нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 24.09.2014 Обява на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд

Обява на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре