нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 30.09.2014 Доклад и проект за решение от Ралица Стоянова - секретар на СО за проект за наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост

Доклад и проект за решение от Ралица Стоянова - секретар на Столична община за проект за наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост. < < обратно към страница "Новини"
нагоре