нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 08.12.2014 Доклад и проект за решение от арх. Петър Диков, главен архитект на СО, относно приемане на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО

Доклад и проект за решение от арх. Петър Диков, главен архитект на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО.< < обратно към страница "Новини"
нагоре