нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 06.01.2015 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894

Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре