нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 16.02.2015 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, относно приемане на Наредба за допълване и изменяне на Наредбата за определяне на местните данъци, приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Столичен общински съвет

Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, относно приемане на Наредба за допълване и изменяне на Наредбата за определяне на местните данъци, приета с Решение 83 по Протокол 7 от 28.02.2008 г. на Столичен общински съвет.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре