нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 30.04.2015 Доклад и проект за решение от Лорита Радева и Альоша Даков - общински съветници и Мария Бояджийска – зам. – кмет на СО относно проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община

Доклад и проект за решение от Лорита Радева и Альоша Даков - общински съветници и Мария Бояджийска – зам. – кмет на СО относно проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре