нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 30.04.2015 Доклад и проект за решение от Иван Таков, Николай Белалов, Орлин Ваташки и Румен Георгиев – общински съветници относно изменение и допълнение на Наредба за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на СО

Доклад и проект за решение от Иван Таков, Николай Белалов, Орлин Ваташки и Румен Георгиев – общински съветници относно изменение и допълнение на Наредба за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на СО (приета с Решение № 520 по Протокол № 48 от 26.09.2013, изм. и доп. с Решение № 617 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г. )

< < обратно към страница "Новини"
нагоре