нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 11.05.2015 Доклад и проект за решение от Малина Едрева – председател на ПК ОКНКМ и д-р Тодор Чобанов - зам. кмет на СО, относно изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци

Доклад и проект за решение от Малина Едрева – председател на ПК ОКНКМ и д-р Тодор Чобанов - зам. кмет на СО, относно изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община (Решение № 155 по Протокол № 102 от 08.03.2007)

< < обратно към страница "Новини"
нагоре