нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 11.06.2015 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов и Мария Бояджийска – зам.-кметове на СО относно утвърждаване на нова щатна численост и структура на персонала на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“

Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов и Мария Бояджийска – зам.- кметове на СО относно утвърждаване на нова щатна численост и структура на персонала на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“

< < обратно към страница "Новини"
нагоре