нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 22.06.2015 Доклад и проект за решение от Мария Бояджийска - зам.кмет на СО, относно изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Доклад и проект за решение от Мария Бояджийска - зам.кмет на СО, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурсите.< < обратно към страница "Новини"
нагоре