нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 01.07.2015 Доклад и проект на решение от Дончо Барбалов- заместник кмет на Столична община, относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Доклад и проект за решение  на Дончо Барбалов- заместник кмет на Столична община, относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6


 

 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре