нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 03.07.2015 Доклад и проект на решение от Малина Едрева – председател на ПК ОКНКМ и д-р Тодор Чобанов - зам. кмет на СО, относно зменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Доклад и проект на решение от Малина Едрева – председател на ПК ОКНКМ и д-р Тодор Чобанов - зам. кмет на СО, относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.< < обратно към страница "Новини"
нагоре