нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 08.07.2015 Доклад и проект на решение от Надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация, относно Промени в Правилника за дейността на СОАП във връзка с възлагане на дейности по осъществяване на инвестиционната политика на СО

Доклад и проект на решение от Надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация, относно Промени в Правилника за дейността на СОАП във връзка с възлагане на дейности по осъществяване на инвестиционната политика на Столична община.





< < обратно към страница "Новини"
нагоре