нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 16.11.2015 Доклад и проект на решение от д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

Доклад и проект на решение от д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община.< < обратно към страница "Новини"
нагоре