нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 17.11.2015 Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет

Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 30.09.2015 г.

Протокол № 1 от 16.09.2015 г.

Протокол № 2 от 30.09.2015 г.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре