нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 25.11.2015 Доклад и проект за решение от Екатерина Йорданова - общ. съветник и Любомир Христов - зам. кмет на СО, относно определяне на цени, във връзка с Наредба за организация на движението на територията на Столична община /НОДТСО/

Доклад и проект за решение от Екатерина Йорданова - общ. съветник и Любомир Христов - зам. кмет на СО, относно определяне на цени, във връзка с Наредба за организация на движението на територията на Столична община /НОДТСО/.< < обратно към страница "Новини"
нагоре