нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 07.12.2015 Доклад и проект за решение от общински съветници относно изменение и допълнение на Наредба за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Доклад и проект за решение от Милка Христова, Калоян Паргов, Борис Цветков, Владимир Данев, Ирена Анастасова, Марин Стоянов и Николай Николов - общ. съветници относно изменение и допълнение на Наредба за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община /приета с Решение № 520 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., изм. и доп. с Решение 617 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г./< < обратно към страница "Новини"
нагоре