нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 22.12.2015 Доклад и проект на решение от Николай Стойнев - зам-председател на СОС, Ирина Йорданова - общински съветник и д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на СО, относно приемане на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София 2016 - 2020г.

Доклад и проект на решение  от Николай Стойнев - заместник - председател на СОС, Ирина Йорданова - общински съветник и д-р Тодор Чобанов - заместник - кмет на Столична община, относно приемане на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София 2016 - 2020г. и План за действие за нейното изпълнениe за 2016г.

Стратегия 1 част
Стратегия 2 част
План за действие за 2016 г.

 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре