нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 28.01.2016 Доклад и проект на решение от Орлин Иванов-председател на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Доклад и проект на решение от Орлин Иванов-председател на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.< < обратно към страница "Новини"
нагоре